Vad är babytecken?

Med hjälp av tecken kan du kommunicera med ditt barn innan barnet har lärt sig tala. Vi ger er denna möjlighet.

Historik
Forskning visar på att barn kan lära sig att teckna tidigare än det talande språket. Redan på 1800-talet upptäckte man att barn i döva familjer kunde börja teckna redan vid 6 månaders ålder till skillnad från hörande familjer som inte använder sig av tecken, men det var inte först på 1980-talet som en man i USA började ta detta på allvar och började erbjuda lektioner i detta.

Vad är babytecken?
Babytecken handlar om att du ska kunna kommunicera med ditt barn med hjälp av tecken. Men det ska inte förväxlas med rent teckenspråk. Vi på TeckenLek utgår ifrån det Svenska teckenspråket men det kan vara så att vi lånar tecken från något annat språk om vi anser att det svenska tecknet är för svårt för små barn att få till motoriskt. Eller är det så att vi inte hittar ett bra tecken för något ord så kan vi komma på ett eget. Det handlar alltså inte om att få till något på korrekt teckenspråk när det kommer till babytecken. Med babytecken så väljer vi bara ut de viktigaste orden att tecknar, det är inga fulla meningar utan bara några fåtal ord i en mening och till en början tecknar vi bara ett ord i en mening och så bygger man på under tiden barnen blir äldre och själva snappar upp tecknen.

Varför ska man använda babytecken och vad finns det för fördelar?
Att använda sig av babytecken stoppar inte talutvecklingen utan främjar den. När vi tecknar ett ord så säger vi det även samtidigt. Forskning har visat på att ett barn som har använt sig av babytecken vid 3 års ålder har ett ordförråd liknande en 4-åring. Forskning visar även på att det stärker bandet mellan barnet och föräldern, då barnet kan uttrycka sina önskningar, behov och upplevelser och du får nu en inblick i barnets värld mycket tidigare. Väljer du att teckna med ditt barn leder det till att du kan kommunicera med ditt barn tidigare än om man väntar på det talande språket. Du kan då minska frustationer mellan dig och ditt barn när ni inte förstår varandra. Du kan även få reda på vad ditt barn har upplevt/uppfattat under dagen.

Vilka är babytecken för?
Babytecken är till för hörande barn först och främst. Har du ett barn med en funktionsnedsättning är ni varmt välkomna att höra av er till mig för att diskutera vilka olika alternativ vi kan erbjuda er. Barn som är döva är också välkomna men klassen är utformad för hörande men de kommer ändå kunna vara inkluderande då vi tecknar.

När kan jag börja teckna med mitt barn?
Man kan egentligen börja teckna redan från födseln, det viktiga att tänka på då är att man begränsar sig till några få tecken. Vi har kurser för barn från ca 5 månaders ålder och till förskoleåldern.