TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) använder man sig av till hörande personer med försenat eller avvikande språkutveckling, förekommer ofta i gruppen med personer med utvecklingsstörning.
TAKK är ett komplement till det talande språket, du pratar och tecknar samtidigt vilket ger personen flera möjligheter att förstå vad du vill förmedla. Vi vill förstärka de viktigaste orden i en mening med hjälp av tecken.

Vi erbjuder utbildningar inom TAKK, hur man kan komma igång med det och hur använder man sig av det. Denna utbildning erbjuder vi till alla som är intresserade. Vi kommer även och informerar om TAKK, vad är det och vad har det för fördelar mm.
Både utbildningen och informations träffar är anpassningsbara utefter kundens behov.

Har du ett barn eller någon i familjen som skulle ha behov av att använda sig av TAKK och vill ha hjälp att komma igång så är det bara att ni hör av er till oss.

Vad erbjuder utbildningen?

  • Information & samtal om TAKK
  • Grunder i att använda sig av tecken
  • Ett startpaket med tecken
  • Vi testar att använda TAKK
  • Möjlighet till uppföljning eller få hjälp med fler tecken

Är du intresserad eller har frågor?
Hör av dig till oss på våran mail: nathalie.teckenlek.se, så kan vi bygga ihop det just ni behöver.