Det kan vara en stor omställning för en hörande familj att få ett barn som är dövt. Det är många tankar och känslor som går genom kroppen och så mycket nytt som man behöver lära sig, som att bli förälder inte är mycket nog.

Det föds ca 200 barn i Sverige varje år med en så grav hörselnedsättning att de behöver hörapparat eller behöver använda sig av teckenspråk för att kunna kommunicera. De barn som använder sig av teckenspråk lär sig teckenspråket precis som ett hörande barn lär sig att prata, genom att härma. Barnet ser vad vi tecknar och vill härma våra tecken, precis som ett hörande barn hör och vill härma våra ljud.

De flesta barn som föds döva opererar in något som kallas för cochleaimplantat (CI). Med hjälp av CI får barnen en hörförmåga liknande med någon som har en mindre hörselskada. Bara för att man har opererat in ett CI får man inte glömma teckenspråket. CI kan barnen ha på sig nästan alltid, men när barnen kommer upp i skolålder så kan de inte ha på sig CI på idrotten eller när man badar t.ex. Det är därför viktigt att man tecknar med barnen så de alltid vet att de har ett säkert sätt att kommunicera på.

Som alla barn är det viktigt med identitet. Barn som är döva har ett behov att få träffa andra barn och vuxna som är döva. ” Som alla andra barn blir de starka och trygga om de får bejaka sig själva, hitta gemenskap och känna identifikation med sin egen grupp.”

I Linköping finns det en hörselklass på Blästadsskolan där barn som är döva och har CI eller grövre hörselnedsättning och har hörapparat har möjlighet att gå i en klass för sig själva i en lugnare miljö.

När opereras man in CI på barn?
CI-opereras numera redan under ett års ålder. Det är viktigt med tidig CI-operation för att ta vara på barnets möjligheter att utveckla hörsel och tal.

Information hämtad från: